Ruhsat İşleri
SALİHLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
HİZMETLER
 
1) RUHSAT İŞLERİ
   A) Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Olan Evraklar
        A1) Dilekçe,
        A2) Tapu Veya Arsa Tahsis Belgesi (Salihli OSB den alınacaktır.)
        A3) İmar Durumu (Salihli OSB den alınacaktır.)
        A4) Aplikasyon Krokisi
        A5) Zemin Etüdü (Salihli Belediyesi Jeoteknik Müdürlüğü tarafından zemin etütleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.)
        A6) Mimari Proje
        A7) Statik Proje
        A8) Elektrik Projesi
        A9) Sıhhi Tesisat Projesi
        A10) Sığınak Belgesi (Gerektiğinde İlçe Sivil Savunma Müdürlüğünden Onaylı)
        A11) TUS Belgeleri (İlgili Meslek Odasından Onaylı)
 

 

B) Yapı Kullanma İzni İçin Gerekli Olan Evraklar
        B1) TUS Yetkililerince Onaylı Dilekçe
        B2) SSK’dan İlişiksiz Belgesi
        B3) Vergi Dairesine yatırılmış bina tescil harcı belgesi
        B4) Sığınak var ise Sivil Savunma Müdürlüğünden Uygunluk Belgesi
 

 

1.SINIF GAYRİ MÜESSESE RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
 
Firma Adı         :
Faaliyet konusu :
GSM Sınıfı       : 1.Sınıf
 
            İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
 
1-       Dilekçe (Firma tarafından)
2-       Başvuru Formu ( Örnek 2 formu ile başvurulacak OSB müdürlüğünden temin edilecek )
3-       İmza Sirküleri ( Firma tarafından )
4-       Yapı Kullanma İzin Belgesi (OSB müdürlüğünden temin edilecek)
5-       Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin
alındığına dair itfaiye raporu (Salihli Bel. İtfaiyesinden alınacaktır.)
6-       Sorumlu müdür sözleşmesi (Firma ile sorumlu tayin edilen kişi arasında noter huzurunda sözleşme yapılacak)
7-   Tesisin toplam motor gücü beyanı (Elektrik son durum projesi hazırlandıktan sonra,Gediz EDAŞ’tan onay almadan önce Bölge Müdürlüğünden vize alınacaktır)
8-     ÇED yönetmeliği kapsamındaki ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi(İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurulacak)
9-   Çevre İzin Belgesi ve Çevre İzin Lisans Belgesi(İl Çevre ve Orman Müd.)
10- İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğüne matbuğ beyanname örneği ile başvurulacak)(50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler)
11-   Ruhsat harcının ödeneceğine dair taahhütname
12-   Kapasite raporu ( Ticaret ve Sanayi Odasından temin edilecek)
13-   Proses Akım Şeması ve Yerleşim Planı ( Ayrıntılı olarak firma tarafından)
14-   Hammadde,ürün ve katı atıkların depolandığı yere ilişkin ayrıntılı bilgiler (Plan çizimleriyle ayrıntılı olarak,Firma tarafından)
15-   İçme suyu analiz raporu
16-   Ticaret Sicil Gazetesi ilanı
17-   Şirket sözleşmesi
18-   Oda Sicil Kayıt Sureti
19-   Tapu fotokopisi yada kira sözleşmesi (Tahsis belgesi)
20-   Vergi Levhası
21-   İnceleme ve denetleme kurulu tarafından hazırlanacak Açıklama raporu
 

 

2-3.SINIF GAYRİ MÜESSESE RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
 
Firma Adı              :
Faaliyet konusu :
GSM Sınıfı            : 2-3. Sınıf
 
                İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
 
 1-      Dilekçe (Firma tarafından)
 2-     Başvuru Formu (Örnek 2 formu ile başvurulacak OSB müdürlüğünden temin edilecek)
 3-      İmza Sirküleri (Firma tarafından)
 4-      Yapı Kullanma İzin Belgesi (OSB müdürlüğünden temin edilecektir.)
 5-      Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin
alındığına dair itfaiye raporu (Salilhi Bel. İtfaiyesinden alınacaktır.)
 6-      Sorumlu müdür sözleşmesi (Firma ile sorumlu tayin edilen kişi arasında noter huzurunda sözleşme yapılacak)
 7-  Tesisin toplam motor gücü beyanı (Elektrik son durum projesi   hazırlandıktan sonra,Gediz EDAŞ’tan onay almadan önce Bölge Müdürlüğünden vize alınacaktır)
 8-    ÇED yönetmeliği kapsamındaki ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi(İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurulacak)
 9-    Çevre İzin Belgesi ve Çevre İzin Lisans Belgesi(İl Çevre ve Orman Müd.)
10- İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğüne matbuğ beyanname örneği ile başvurulacak)
11-   Ruhsat harcının ödeneceğine dair taahhütname
12-   Kapasite raporu ( Ticaret ve Sanayi Odasından temin edilecek)
13-   Proses Akım Şeması ve Yerleşim Planı ( Ayrıntılı olarak firma tarafından)
14-   Hammadde,ürün ve katı atıkların depolandığı yere ilişkin ayrıntılı bilgiler (Plan çizimleriyle ayrıntılı olarak,Firma tarafından)
15-   İçme suyu analiz raporu